Hinnoittelu ja palkkioperusteet

Kun harkitset palveluamme, älä epäröi ottaa yhteyttä! Alkuneuvottelu asian kartoittamiseksi puhelimitse tai sähköpostitse on maksuton, vaikka asia ei johtaisi toimeksiantoon.

Veloitettavat toimenpiteet

Laskutamme toimenpiteinä kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka liittyvät toimeksiannon suorittamiseen, riippumatta siitä, olemmeko toimineet omasta aloitteestamme, toimeksiantajan nimenomaisesta pyynnöstä tai reagoineet meille tulleeseen yhteydenottoon tai tietoon. Laskutamme siten sähköpostikeskustelut ja puhelut riippumatta siitä, olemmeko vastaanottaja vai lähettäjä/soittaja. Veloitamme myös asiakirjojen ja niiden luonnosten sekä luonnosten täsmentämiseen ja viimeistelyyn käytetyn ajan, vastapuolen aineistoon tutustumisen, kirjeenvaihtoon sekä käytyihin neuvotteluihin tapaamisiin sekä viranomaisasiointiin kuluvan ajan. Veloitamme myös ajan, joka vaaditaan toimeksiantajan tai vastapuolen toimittaman aineiston läpikäymiseen sekä toimeksiantoon liittyvään erityiseen tiedonhakuun, kuten tapauskohtaisen oikeuskirjallisuuden ja oikeustapausten etsintään ja tutkimiseen.

Emme veloita aikaa, joka käytetään mahdollisiin ns. perusopintoihin eli aihepiirin yleisen tiedon selvittämiseen tai lakien hakemiseen, tai toimistomme hallinnollisiin toimenpiteisiin kuluvaa aikaa. Emme myöskään veloita oikeusturvailmoitusten tai oikeusapuhakemuksten tekemiseen käytettävää aikaa, ellei tehtävä esimerkiksi toimeksiantajan passiivisuuden vuoksi ole erityisen aikaavievä. Lisäksi puhelimitse tai sähköpostilla käyty alkuneuvottelu ja toimeksiantosopimusta koskevat neuvottelut ovat aina maksuttomia, ellei niihin jo sisälly varsinaista neuvontaa tai toimeksiannon suorittamiseen tähtääviä toimia.

Tuntihinta

Veloitamme toimeksiantomme pääsääntöisesti tuntiperusteisesti käytetyn ajan mukaan. Pääsääntöisesti toimeksiantoon käytetään kiinteää tuntihintaa, jonka suuruus sovitaan toimeksiantokohtaisesti. Määrään vaikuttavat mm. toimeksiantotehtävän luonne, vaativuus ja kiireellisyys. Tuntihintamme riippu asian laadusta ja luonteesta, kuten sen vaativuudesta ja kiireellisyydestä. Tyypillinen tuntipalkkiomme on tällä hetkellä 190–240 €/h + alv 24 % (yht. 235,60–297,60 €/h).

Ellei toimeksiantosopimuksessa ole erikseen sovittu seuraavien asioiden sisällyttämisestä sovittuun tuntihintaan, perimme eräissä tilanteissa toimenpiteistä korotettua tuntihintaa. Jos suinkin mahdollista, keskustelemme kuitenkin palkkion korotuksesta etukäteen toimeksiantajan kanssa tai, jos se ei ole mahdollista, tiedotamme asiasta mahdollisimman pian jälkikäteen.

  • Poikkeuksellinen suoritusajankohta: Jos toimeksianto edellyttää meistä riippumattomasta syystä työskentelyä arkisin (ma-pe) virka-ajan ulkopuolella, korotetaan tuntihintaa enintään 25 %. Lauantaisin, sunnuntaisin tai pyhäpäivinä suoritetuista toimenpiteistä palkkio peritään 50% korotettuna kellonajasta riippumatta.
  • Toimenpiteiden erityinen vaativuus: Jos toimeksianto edellyttää työskentelyä vieraalla kielellä, ulkomailla tai erityisen vaikeissa olosuhteissa, korotamme tuntihintaa enintään 50 %.
  • Toimenpiteiden kiireellisyys: Meistä riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavista toimenpiteistä perimme enintään 40 % korotettua tuntihintaa.

Laskutamme tehdyt toimenpiteet 15 minuutin tarkkuudella siten, että laskurivin minimiveloitus on 15 minuuttia. Laskurivi voi koostua useammista ajallisesti peräkkäisistä toimenpiteistä, jolloin laskutamme kokonaiskeston mukaan. Koko toimeksiannon toimeksiantokohtainen minimiveloitus on yhden tunnin palkkio.

Matkakulut

Mikäli toimeksianto tai tehtävä edellyttää matkustamista Tampereen tai Helsingin keskustan ulkopuolelle, veloitamme matkakorvauksena 0,50 €/km (+ alv 24 %, yht 0,62 €/km) sekä matka-ajalta 50 % sopimuksen mukaisesta tuntipalkkiosta. Mahdolliset hotelli- ym. matkustamisesta aiheutuvat kulut veloitetaan toteutuneen mukaan.

Muut kulut

Viranomais- ja tuomioistuinmaksut veloitetaan toteutuneen mukaan. Toimitamme tarvittaessa tositteet maksuista.

Emme veloita erikseen valokopioista, tulosteista, kotimaan puheluista ja muista vastaavista tavanomaisista kuluista, ellei toisin tapauskohtaisesti sovita.

Laskutuskäytäntömme

Laskutamme toimenpiteet pääsääntöisesti jälkikäteen kuukausittain. Jos kuukausilaskun määrä on pieni, saatamme harventaa laskutusväliä. Erikseen sovittaessa voimme laskuttaa toimeksiannon oikeusasteittain tai kerralla toimeksiannon päättyessä. Lähetämme laskun toiveenne mukaan verkkolaskuna (vain yrityksille), sähköpostilla tai kirjepostina. Emme toistaiseksi lähetä laskuja yksityishenkilöille e-laskuina tai suoramaksuina.

Muut maksutavat ovat mahdollisia vain poikkeuksellisesti ja etukäteen nimenomaisesti sovittuina. Harkintamme mukaan voimme edellyttää toimeksiannon aloittamiseksi tai tietyn toimenpiteen suorittamiseksi ennakkomaksua.