Sopimusoikeus on liiketoiminnan ytimessä

Sopimusoikeus on liikesuhteiden perusta, sillä mikään bisnes ei pyöri ilman sopimuksia. Jos sopimuksissa on ongelmia, se näkyy vääjäämättä liiketoiminnassa, ja niiden selvittäminen käykin nopeasti kalliiksi niin suoraan kuin välillisestikin.

Huolellisella valmistelulla ja hyvin laadituilla sopimusasiakirjoilla häiriötilanteita voi välttää ja ennakoida. Ja mikäli erimielisyyksiä tulee, autamme ratkaisemaan ne nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Sopimuehdot tarpeesta riippumatta

"Suullisesti sopimalla elämästä saa jännittävämpää"

Yhtään merkittävämmät sopimukset olisi aina syytä tehdä kirjallisesti. Olipa kyse kertaluontoisesta sopimuksesta tai rungosta tuleviin tarpeisiin, huolellinen sopimusehtojen muotoilu vähentää myöhempää stressiä.

Tarvitsitpa apua sopimusneuvotteluihin tai sopimustekstin laatimiseen ja tarkastamiseen, autamme mielellämme!

Ajattelemme, että juristin tehtävänä on olla kyyninen pessimisti. Silloin riskit ja mahdolliset ei-toivotut sivuvaikutukset on helpointa havaita.

Emme silti ole menettäneet toivoamme ihmiskuntaan! Vaikka uskomme ihmisiin, emme usko ihmisten erehtymättömyyteen.

Itse asiakirjat

Onpa kyse yksittäisestä sopimuksesta tai sopimusmallista, saat sen meiltä. Pidämme tärkeänä, että tuotoksemme palvelee tarkoitustaan ja tavoitettanne mahdollisimman hyvin. Laadimmekin jokaisen asiakirjan yksilöllisesti juuri tilanteeseen sopivaksi.

Apua neuvotteluihin

Jos haluat juristimme mukaan sopimusneuvotteluihin, autamme mielellämme. Voimme osallistua neuvotteluihin kanssanne tai puolestanne, tai vaikkapa toimia taustatukena itse keskusteluiden ulkopuolella. Etsimme mielellämme hyviä neuvotteluratkaisuja, joista molemmat osapuolet hyötyisivät.

Tarkastukset ja kommentit

Jos sopimuksen on laatinut toinen osapuoli, on tärkeää varmistua, että teksti vastaa sovittua eikä sisällä tarpeettomia tai tiedostamattomia riskejä. Tarkastamme sopimuksen aina asiakkaamme lähtökohdista, emmekä epäröi nostaa esiin havaitsemiamme riskejä ja puutteita.

Apua ongelmatilanteisiin

"Sopimuksessa ei määritelty, kummin päin talo piti rakentaa."

Täydellistä sopimusta ei ole. Kieli – ja ihmismieli – ovat rajallisia, eikä kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin voi varautua. Jos sopimuksen tulkinnasta on erimielisyyttä, toinen osapuoli ei pysy sopimuksessa tai suorituksessa on virheitä, on asia ratkaistava jollain tavalla.

Riitely on stressaavaa, aikaa vievää ja estää yhteistyön pahimmillaan pysyvästi. Ongelmatilanteiden nopea, tehokas ja sovinnollinen ratkaiseminen on yleensä kaikkien etu.

Tulkintatilanteet

Tulkintaerimielisyydet äityvät pahimmillaan suuriksi ja kalliiksi riidoiksi, ellei niitä ratkaista heti alkuunsa. Tilanteessa ei usein ole vain yhtä oikeaa ratkaisua. Tällöin voimme auttaa oman tulkinnan perustelemisessa ja toisaalta eri tulkintojen uskottavuuden ja perusteltuisuuden arvioimisessa. Autamme mielellämme myös tilanteen ratkaisemisessa.

Sopimusrikkomukset

Jos toinen osapuoli ei noudata sopimusta, on ryhdyttävä toimenpiteisiin omien oikeuksien suojelemiseksi. Me autamme, kun on aika esittää vaatimuksia ja pyrkiä turvaamaan sopimuksen toteutuminen tai vahinkojen korvaaminen.

Sopimusmuutokset

Joskus sopimusta on muutettava kesken kaiken. Se edellyttää usein neuvotteluita ja uuden sopimuksen laatimista. Autamme mielellämme varmistamaan, että uusikin sopimus on tavoitteiden mukainen; ja parhaimmillaan jopa aiempaa parempi!

Ajattelemme, että ongelmatilanteen ratkaiseminen alkaa tosiasioiden tunnustamisella. Jälkiviisaus ei kannata, eikä tapahtunutta voi enää muuttaa. Paras ratkaisu löytyy sovitellen, toista osapuolta kuunnellen ja ratkaisuun keskittyen.

Toisinaan sovinnollinen ratkaisu ei onnistu. Silloin olemme valmiit viemään asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Pin It on Pinterest