Insolvenssioikeus avuksi maksukyvyttömyyteen

Liiketoiminnassa on ylämäkiä ja alamäkiä.

Aina liiketoiminta ei suju suunnitellusti. Eriasteiset maksuvaikeudet koskettavat jollain tavalla suurinta osaa yrityksistä ja yrittäjistä joko suoraan tai välillisesti. Kyse voi olla esimerkiksi epäonnisista sattumista, heikosta kysynnästä, pieleen menneistä suunnitelmista, virhearvioista tai oman asiakkaan maksuvaikeuksien aiheuttamasta ketjureaktiosta.

Erilaisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi on. Ensimmäinen askel on tilanteen tunnistaminen. Usein nopeus on valttia, ja ripeällä toiminnalla maksuvaikeudet ovat vielä voitettavissa.

Ehkäise maksuvaikeuksia pitämällä kiinni omista saatavistasi

Legalwise ei ole perintätoimisto, eli emme tarjoa perinteistä riidattomien saatavien perintäpalvelua. Keskitymme riitaisten saatavien selvittämiseen viime kädessä oikeudenkäyntiteitse. Voit tutustua sovinnollisuutta korostavaan riidanratkaisutapaamme omalla sivullaan.

Aloita tervehdyttämistoimet jo tänään

Yhtiön maksukyvyttömyys voi olla ohimenevää. Usein niistä voidaan selvitä, kunhan yhtiön tervehdyttäminen aloitetaan ajoissa. Avustamme mielellämme niin vapaaehtoisissa saneeraustoimenpiteissä kuin myös tuomioistuimelta haettavissa velkajärjestelymenettelyissä, joita ovat yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely.

Vapaaehtoinen saneeraus

Usein pitkälle päästään jo oma-aloitteisilla sopeuttamistoimilla. Tällöin kysymys on monipuolisista yhtiön kustannusrakenteen keventämiseen tähtäävistä vapaaehtoisista ja juridisista toimista. Sopeuttaminen kytkeytyy esimerkiksi yhtiön myytävissä olevaan omaisuuteen, työsuhteisiin ja asiakas- ja toimittajasopimuksiin. Yhteistyöllä löydämme varmasti paljon sopeuttamisen keinoja!

Yrityssaneeraus

Jos vapaaehtoiset saneeraustoimet eivät riitä, on yrityksillä vaihtoehtona varsinainen juridinen yrityssaneeraus. Voimme auttaa niin velallista kuin velkojaa hakemuksen tekemisessä tai oikeuksien valvomisessa yrityssaneerausmenettelyssä. Olemme käytettävissä myös selvittäjän tehtävään.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön konkurssi ei yleensä ole kannattava vaihtoehto. Jos kuitenkin tilanne on sellainen, ettei veloista tunnu selviävän, on yksityishenkilön mahdollista hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä. Avustamme tarvittaessa hakemuksen tekemisessä. Huomaathan, että yksityishenkilönä voit myös ottaa yhteyttä julkiseen velkaneuvontaan.

Emme syyttele, vaan autamme.

Ajattelemme, että tärkeintä on tunnistaa nykytilanne ja päästä siitä eteenpäin. Mitä nopeammin ja realistisemmin tiedoin päästään alkuun, sitä paremmat edellytykset onnistumiselle ovat. Voitkin ottaa meihin yhteyttä ilman pelkoa syyttelystä tai arvostelusta.

Jälkiviisas on aina helppo olla, mutta todellista arvoa on niillä teoilla, joita tehdään juuri nyt.

Vapaaehtoinen saneeraus

Usein pitkälle päästään jo oma-aloitteisilla sopeuttamistoimilla. Tällöin kysymys on monipuolisista yhtiön kustannusrakenteen keventämiseen tähtäävistä vapaaehtoisista ja juridisista toimista. Sopeuttaminen kytkeytyy esimerkiksi yhtiön myytävissä olevaan omaisuuteen, työsuhteisiin ja asiakas- ja toimittajasopimuksiin. Yhteistyöllä löydämme varmasti paljon sopeuttamisen keinoja!

Apua velalliselle

Konkurssihakemusten tekemisessä on omat kommervenkkinsä. Olemme avustaneet velallisia ja velallisyhtiön omistajia konkurssimenettelyissä aina konkurssihakemusten laatimisesta velkojainkokouksiin osallistumisiin asti. Konkurssihakemusta tehtäessä etsimme aina tehtävään sopivan pesänhoitajan. Lähtökohtaisesti tällöin pesänhoitaja on kuitenkin toimistomme ulkopuolelta.

Apua velkojalle

Velkojana saatat toivoa apua, kun tehtävänä olisi konkurssiuhkainen maksukehotus tai velkoja-aloitteinen konkurssihakemus. Etsimme aina myös sopivan pesänhoitajan lähtökohtaisesti toimistomme ulkopuolelta.

Autamme mielellämme myös itse menettelyssä niin, että et itse joudu huolehtimaan velkojan oikeuksiesi toteutumisesta.

Pesänhoitajaksi konkurssipesään

Pesänhoitajan tehtävässä olemme varsin uusi toimija, mutta meillä on monipuolinen kokemus eri rooleista konkurssiasioissa, mukaan lukien pesänhoitajan tehtävät. Pesänhoitajasuostumus annetaan aina tapauskohtaisesti, mutta lähtökohtaisesti olemme käytettävissä pesänhoitajaksi konkurssipesään.