Legalwise Oy:n palvelut kuluttaja-asiakkaille

Avustamme kuluttaja-asiakkaitamme erilaisissa arkipäivän juridisissa kysymyksissä.

Alta löytyvät kuluttajia koskevat erityisehdot:

Etämyynnin ennakkotiedot

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa etämyyntinä myyty toimeksiantosopimus välittömin vaikutuksin ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta tai toimeksiantosopimuksen sähköisestä allekirjoittamisesta lukien.  Suosittelemme peruuttamaan sopimuksen käyttäen alla olevaa peruuttamislomaketta, jonka voitte toimittaa postitse tai skannattuna sähköpostin välityksellä.

Peruuttamislomake

Toimeksiannon suorittamista ei aloiteta tuon 14 päivän peruuttamisajan kuluessa, ellei kuluttaja sitä nimenomaisesti ja erikseen pyydä. Pyyntö ei estä toimeksiannon peruuttamista, mutta tällöin tehdyistä toimenpiteistä on suoritettava sopimuksen mukaisesti.  Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan. Pyynnön toimeksiannon suorittamisen aloittamisesta voit esittää vapaamuotoisesti sähköpostilla. Yksinkertaisimmillaan voit lähettää juristillemme sähköpostin tekstillä “Pyydän aloittamaan toimeksiannon suorittamisen heti.