Työsopimuslaki 2017: Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Työnantajan takaisinottovelvollisuus merkitsee, että työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työtä taloudellisin tai tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälle, mikäli työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin työtehtäviin kuin mitä kyseinen työntekijä on tehnyt. Edellytyksenä on myös, että työntekijä on työvoimatoimistossa edelleen työnhakijana.

Takaisinottoaika lasketaan työsuhteen päättymisestä (ei siis esim. irtisanomisilmoituksen päivästä) lukien. Takaisinottoaika lyhenee vuoden 2017 alusta siten, että takaisinottoaika on neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien tai, jos työsuhde on ennen päättymistään kestänyt yli 12 vuotta, kuusi kuukautta päättymisestä lukien. Muutos koskee kaikkia niitä työsuhteita, jotka päättyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen. Muutos ei siis lyhennä jo kuluvia, vuoden 2016 puolella päättyneiden työsuhteiden takaisinottoaikoja.

Takaisinottoaika on työntekijäkohtainen, ja sen kesto ja päättymisaika lasketaan kunkin kohdalla erikseen. Jos työnantaja tarvitsee takaisinottoaikana työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin työtehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt, on työtä tarjottava ensin hänelle. Käytännössä työnantaja täyttää velvollisuutensa tiedustelemalla työvoimatoimistosta, onko entinen työntekijä työnhakijana. Toinen vaihtoehto on olla suoraan yhteydessä työntekijään.

Työntekijällä on etusija uusiin tehtäviin – myös vaikka tiedossa olisi parempiakin hakijoita. Jos irtisanottuja, takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työtekijöitä on enemmän kuin avautuvia työpaikkoja, työnantaja saa pääsääntöisesti valita, missä järjestyksessä hän tehtäviä työntekijöille tarjoaa. Jos yksikään työntekijä ei vastaanota työtehtävää, voidaan siihen palkata muu työnhakija. Paikkaa ei siis tarvitse jättää täyttämättä.

Kieltäytyminen työstä kannattaa pyrkiä saamaan kirjallisesti, jotta sen voi myöhemmin tarvittaessa todistaa. Työtä on lähtökohtaisesti tarjottava vähintään samoin ehdoin niin irtisanotulle kuin ”uudelle” työntekijälle, mutta ehtojen ei sinänsä tarvitse olla samat kuin joilla työntekijä työskenteli aiemmin. Jos työntekijä on kieltäytynyt työstä ilman erityistä, juuri kyseiseen tarjoukseen liittyvää syytä, ei samaa työtä tarvitse yleensä tarjota työntekijälle enää uudelleen. Virhettä ei kuitenkaan tee, vaikka varmuuden vuoksi tarjoaisikin työtä myöhemmin uudestaan.

Takaisinottovelvollisuusajan päätyttyä entisellä työntekijällä ei ole lakiin perustuvaa tai muutakaan etusijaa kyseisiin tehtäviin. Aiempi kokemus samasta työstä on kuitenkin hyvä huomioida, kun työnantaja arvioi työnhakijoiden paremmuutta avoimeen tehtävään. Työnantajalta voidaan yleensä edellyttää parhaan ja sopivimman hakijan valitsemista.

Vaikka takaisinottovelvollisuus keventyykin, on suurempien, yli 30 henkilöä työllistävien työnantajien syytä huomata samaan aikaan muutosturvaan liittyvät koulutus- ja työterveyshuoltovelvoitteet, jotka toisaalta saattavat lisätä pitkäaikaisten työntekijöiden irtisanomisesta aiheutuvia kustannuksia. Niistä lisää myöhemmin. Vuodenvaihteen muutoksiin yleisemmin voit tutustua täällä.

Tuomas Liinamaa

Tuomas Liinamaa

OTM Tuomas Liinamaa on Legalwise Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja pääosakas.

Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Eräs asiakkaamme otti yhteyttä kysyäkseen, saako työntekijä tulla töihin, kun käynnissä on jokin työtaistelutoimi, kuten lakko, vuoronvaihtokielto tai ylityökielto. Asia oli tullut heillä eteen sen vuoksi, että työntekijä itse ei ollut erityisen kiinnostunut...

read more

Olemme uudistaneet kotisivumme!

Pitkän odottelun jälkeen olemme viimein saaneet uudet kotisivumme julkaisukuntoon. Tervetuloa tutustumaan! Vanha sisältö on yhä tallella ja pääosin vanhoissa osoitteissaan. Vanhojen linkkien pitäisi siten yhä toimia. Mikäli kuitenkin jokin linkki ei vaikuttaisi...

read more
Editiovelvollisuus

Editiovelvollisuus

Mitä editiovelvollisuudella tarkoitetaan? Editiovelvollisuus on prosessioikeudellinen termi, jolla tarkoitetaan velvollisuutta esittää esine tai asiakirja tuomioistuimelle. Editiomääräyksellä puolestaan tarkoitetaan tuomioistuimen määräystä, jolla henkilö velvoitetaan...

read more
!

Pin It on Pinterest