Neljä vinkkiä parempiin puhelinsopimuksiin

[smartcrawl_breadcrumb]

Puhelimessa tehtävistä sopimuksista monille tulee ensimmäisenä mieleen lehtien puhelinmyynti, vaikka puhelinsopimukset ovatkin arkipäivää monilla eri aloilla. Valitettavan usein niihin liittyy myös ongelmia. Aina kyse ei ole yrityksestä huijata tai johtaa harhaan, vaan suuripiirteisyys saattaa aiheuttaa hankaluuksia myös kaikin puolin vilpittömässä kaupankäynnissä. Puhelinsopimusten käytännöt huolella miettimällä voi vähälläkin vaivalla ehkäistä paljonkin esimerkiksi turhaa työtä, tarpeettomaksi käyviä tilauksia tavarantoimittajilta, myöhempiä erimielisyyksiä ja suoria luottotappioita ja muita taloudellisia menetyksiä. Seuraavat huomiot auttavat ehkäisemään mahdollisia myöhempiä ongelmia.

Tunnista sopimuskumppanisiTekniikka lienee kehittynyt, mutta onko puhelinsopimus yhä samalla vanhalla kaavalla?

Puhelinsopimus on etämyyntiä, tapahtuipa se kumman osapuolen aloitteesta tahansa. Etenkin silloin, kun sopimuksen toisena osapuolena on kuluttaja, sopimuksen tekemiseen liittyy melkoisesti erilaisia vaatimuksia ja oikeuksia. Onnistunut sopiminen edellyttää sen tiedostamista, onko kysymys kuluttajakaupasta vai ei.

On myös tärkeää pyrkiä varmistumaan, että puhelun toisessa päässä oleva henkilö on todella se, joka väittää olevansa. Jos sopimusta tehdään yrityksen kanssa, on lisäksi varmistettava, että puhelinkeskustelun toisella osapuolella on todella oikeus edustaa sitä tahoa, jonka kanssa sopimusta tehdään.

Puhelinsopimus sitoo sellaisenaan

Puhelimessa tehty sopimus on normaalisti sitova siinä missä mikä tahansa muukin suullinen sopimus. Allekirjoituksia tai muutakaan kirjallista asiakirjaa ei tarvita, ellei laissa kyseisiin sopimuksiin liittyen nimenomaisesti sellaista edellytetä.

Mitään yleistä peruuttamisoikeutta puhelinsopimuksiin ei liity, kuten ei muihinkaan sopimuksiin. Kuluttajien oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus on tuon pääsäännön poikkeus, mutta koskee vain yksityiseen kulutukseen yksityishenkilönä tehtyjä sopimuksia. Jos siis puhelimessa on sopinut tilaavansa jotain liiketoimintaa varten, ei tuota sopimusta voi yksipuolisesti perua ilman sopimuskumppanin hyväksyntää.

Sopimuksen keskeisen sisällön on käytävä ilmi puhelimitse

Vaikka tehty sopimus itsessään onkin sitova, on kokonaan erillinen kysymys kuitenkin se, mistä puhelimessa on sovittu. Sopimus on syntynyt sen sisältöisenä kuin puhelimessa on sovittu, eikä kumpikaan osapuoli voi sitä yksipuolisesti muuttaa. Pienissä asioissa yksipuoliset linjaukset toki voivat olla välttämättömiä, jos esimerkiksi maksuajasta ei ole sovittu, mutta uusia merkittäviä elementtejä sopimukseen ei ilman toisen hyväksyntää voi tuoda.

Esimerkiksi sopimuksen määräaikaisuus on niin keskeinen kysymys, ettei sellaista voi yksipuolisesti jälkikäteen ympätä sopimukseen. Jos määräaikaisuudesta ei ole sovittu, on sopimus voimassa toistaiseksi ja siten koska tahansa irtisanottavissa.

Myyjän yksipuolisesti lisäämät merkittävät ehdot eivät sido tilaajaa, mutta tilaajan on syytä tarkastaa saamansa tilaustiedot ja laskut ja reklamoida heti sopimukseen perustumattomista ehdoista. Muutoin muuttuneetkin ehdot saatetaan myöhemmin katsoa hiljaisesti hyväksytyiksi.

Jos puhelimessa sovitusta on erimielisyyttä, on mahdollinen puhelinnauhoite hyvä työkalu sopimuksen sisällön selvittämiseen. Puhelun osapuolilla on oikeus tarkastaa nauhoite. Jos nauhoitetta tai muita todisteita nauhoitteen sisällöstä ei ole, todistustaakka on normaalisti sillä, joka väittää sopimuksen syntyneen tietyn sisältöisenä; usein siis myyjällä.

Tilausvahvistus on hyvä lähettää ja tarkastaa

Kuluttajansuojalain tiedonantovelvollisuudet, samoin kuin eräät muut erityislait, edellyttävät käytännössä tilausvahvistuksen lähettämistä, mutta yleistä velvollisuutta tilausvahvistuksen lähettämiseen ei ole. Tästä huolimatta myyjän on selvyyden vuoksi yleensä järkevää lähettää tehdystä sopimuksesta vahvistus, josta käy ilmi myös sopimuksen keskeinen sisältö. Näin mahdolliset väärinkäsitykset voidaan heti oikaista.

Jos tilausvahvistus lähetetään eikä tilaaja/ostaja huomauta tuon vahvistuksen sisällöstä kohtuullisen ajan kuluessa, voidaan yleensä olettaa tämän hiljaisesti hyväksyneen ehdot, ellei myyjä ole toiminut vilpillisesti esimerkiksi muuttamalla tarkoituksella sopimusehtoja puhelimessa sovitusta. Vahvistuksen ei tarvitse olla liian monimutkainen. Jos laki ei muuta edellytä, yksinkertaisissa puhelintilauksissa jopa tekstiviesti voi riittää.

Tuomas Liinamaa

Tuomas Liinamaa

OTM Tuomas Liinamaa on Legalwise Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja pääosakas.

Työnantajan direktio-oikeus

Milloin työtä tehdään työsuhteessa työnantajaan, ja milloin kyse on itsenäisenä yrittäjänä toiselle yritykselle tehdystä työstä? Kysymys on ollut viime vuosina ajankohtainen, koska se liittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota on käyty alustatalouden yhtiöihin...

read more
Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Lakko, ylityökielto, vuoronvaihtokielto – saako tulla töihin?

Eräs asiakkaamme otti yhteyttä kysyäkseen, saako työntekijä tulla töihin, kun käynnissä on jokin työtaistelutoimi, kuten lakko, vuoronvaihtokielto tai ylityökielto. Asia oli tullut heillä eteen sen vuoksi, että työntekijä itse ei ollut erityisen kiinnostunut...

read more

Olemme uudistaneet kotisivumme!

Pitkän odottelun jälkeen olemme viimein saaneet uudet kotisivumme julkaisukuntoon. Tervetuloa tutustumaan! Vanha sisältö on yhä tallella ja pääosin vanhoissa osoitteissaan. Vanhojen linkkien pitäisi siten yhä toimia. Mikäli kuitenkin jokin linkki ei vaikuttaisi...

read more
!